Bibliotheek

1. Wat of waarom religie?

In het algemeen begrepen of praktiseerden mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken hun religie op verschillende manieren. 

Sommigen identificeren de religie met haar stichter zoals: Zoroast, Boeddha en Christus. 

Anderen identificeren het met de afkomst van de stichter zoals Juda of Hind. Deze religies worden in het algemeen uitgelegd als: het volgen van verschillende manieren van het dienen, naar het supernatuurlijke, van hun goden. 

Islam is de enige religie die noch de naam draagt van haar stichter zoals: Mohammed, Abraham of Adam noch identificeert het zich met de plaats van oorsprong zoals Arabië of elders. 

De religie (eddien) is volgens de Islam de complete levenswijze van de mens, gebaseerd op de relatie van haar Schepper en zijn schepsels zowel dingen, als wezens. 

Het is zowel een objectieve als een subjectieve levensmissie waarin fysieke, morele en spirituele rechten en plichten in elke fase van het mensenleven doordringt is. 

Het leidt en motiveert de mens om het goede te doen en het slechte te vermijden in zijn daden en woorden of, het nu het sociale leven, persoonlijke of familieaangelegenheden betreft. 

Het stemt overeen met de aard van de mens en zijn omgeving.

De mens heeft dus deze levenswijze nodig, die niet beperkt mag blijven tot de tempel, kerk, synagoge of moskee, maar zijn doorslag moet vinden in al zijn activiteiten om zodoende een leven van vrede en rust te kunnen leiden. 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN