Bibliotheek

50 dingen die je kunt doen tijdens de H’adjj

Door Muhammad As-Shareef vertaald door Oem Taymiyyah
4014 keer gelezen

50 dingen die je kunt doen tijdens de H’adjj

 

Vele van degenen die op H’adjj zijn, kunnen in de situatie terechtkomen waarbij ze hunzelf afvragen: “En wat moet ik nu doen?” Sommigen staan vervolgens op om handelingen te verrichten om Allah te plezieren; anderen grijpen dat moment niet omdat ze te onervaren zijn.

Hier is daarom een lijst met profijtvolle zaken die je kunt verrichten tijden je h’adjj-reis.

Als jij niet op H’adjj gaat, laat het dan aan iemand zien die er voordeel uit kan halen tijdens zijn of haar reis. Zij kunnen op zijn minst nummer 26 van de lijst in praktijk brengen. 

1. Glimlach naar een andere moslim.

2. Geef de Salaam (vredesgroet) aan mensen die je niet kent.

3. Schudt handen met iemand en vraag naar zijn of haar gezondheid.

4. Koop thee voor iemand.

5. Biedt iemand aan om boodschappen voor hem/haar te doen. 

6. Ga met een h’adjj-groep uit een ander land zitten en vraag hen naar de Islam in hun woonomgeving.

7. Draag iemands tassen.

8. Breng iemand die ziek is naar het ziekenhuis.

9. Vermijdt opschepperig gepraat.

10. Reciteer de ‘talbiyyah’ (“Labbayka llaahoemma labbayk, labbayka laa sharieeka laka labbayk, ienna l-h’amda wa n-nie’mata laka walmoelk, laa sharieeka lak.”- Ik ben hier in Uw dienst. O Allah, ik ben hier in Uw dienst. U hebt geen deelgenoot. Waarlijk, de lofprijzingen, de gunsten en de Heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoot) op luide toon om anderen aan te sporen hetzelfde te doen.

11. Wanneer de dagen van 'Eid zijn aangebroken, loop dan door de tenten waarbij je de ‘talbiyyah’ reciteert om anderen te herinneren.

12. Verzamel stenen voor andere mensen.

13. Biedt andere bedevaartgangers aan om voor hen de stenen te gooien als zij er zelf niet toe in staat zijn.

14. Leidt mensen naar de djamaraat (de plaats waar de stenen worden gegooid).

15. Sla je ogen neer.

16. Herinner mensen aan het leven van de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

17. Lees de Qor-aan met de bijbehoorde uitleg.

18. Doe de authentieke smeekbedes van de ochtend en avond.

19. Verricht smeekbedes tijdens jouwde soedjoed (neerwerping van het gebed).

20. Ga aan de kant van een poort staan en biedt mensen water/thee aan wanneer zij vertrekken.

21. Geef speciale aandacht aan de mensen die verlegen zijn in jouw groep.

22. Herinner mensen eraan dat ze geduldig moeten zijn, waarom ze hier zijn en aan het voorbeeld van onze geleerden tijdens de bedevaart.

23. Geef een preek over de bedevaart, die je wel eens hebt gehoord, aan de mensen om je heen. 

24. Leg uit hoe belangrijk het is om je handelingen te zuiveren omwille van Allah.

25. Bel familieleden (vanuit Mekkah) op tijdens de dag van 'Ied.

26. Verricht smeekbeden voor vergeten vrienden (en de schrijver van deze lijst)

27. Sta het niet toe dat mensen in conflict raken tijdens de bedevaart.

28. Help mensen om een slaapplaats te vinden.

29. Wanneer het warm is, herinner je dan de oneindige hitte van het Hellevuur.

30. Zeg honderd keer: “Laa ilaaha illa llaah, wah’dahoe laa sharika lah, lahoe l-Moelk wa lahoe l-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelli shay-in qadier.” – “Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem is de Heerschappij en aan Hem is alle lof. Hij is over alles Almachtig.”

31. Zeg de smeekbede van het betreden van de markt wanneer je hiernaartoe gaat. 

32. Schenk liefdadigheid aan degenen die de “kleine” dingen verkopen (d.w.z. sandalen, eieren enzovoort.)

33. Woon de ’bijeenkomsten (van kennis) bij die worden gegeven in Mina.

34. Blijf daar gedurende de 13de van Dzoe l-H’iddjah. 

35. Herinner mensen eraan dat ze naar huis dienen terug te keren als betere moslims.

36. Vergeef de mensen die jou onrecht hebben aangedaan.

37. Praat met 10 verschillende mensen uit 10 verschillende landen.

38. Geef een oprecht compliment aan iemand.

39. Bezoek een ziekenhuis en dank Allah voor al hetgeen Hij jou geschonken heeft.

40. Benader jonge moslims en nodig ze uit om met de ouderen te zitten. Laat de ouderen in het middelpunt van de aandacht staan.

41. Geef een les in uitleg van de Qor-aan na het gebed of vraag iemand die kennis heeft om een dergelijke les te geven.

42. Schenk tijdens de ‘Ied parfum aan de mensen om je heen (maar enkel aan de mannen).

43. Vraag naar de gezondheid van de oudere vrouwen in jouw groep. Zorg ervoor dat er op ze gelet wordt.

44. Focus erop dat je degenen helpt die het dichtst bij je staan.

45. Neem mensen mee naar het slachthuis en help of assisteer hen.

46. Gedenk bepaalde zegeningen die Allah jou heeft geschonken en zeg Alh’amdoelilah (Alle lof zij Allah).

47. Roep Allah aan door Zijn Schone Namen te gebruiken (Al-Asmaa-e al-H’oesna).

48. Gebruik de miswak.

49. Vul je zakken met snoep en geef het aan alle kinderen die je ziet.

50. Hoop altijd op de beloningen van Allah voor alles wat je doet tijdens de bedevaart.

Maandblad Wij Moslims, jaargang 7, nr.11.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN