Bibliotheek

Vijf nobele eigenschappen

1427 keer gelezen

Vijf nobele eigenschappen

 

Overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Wie van mijn oemmah neemt vijf eigenschappen van mij aan, vervolgens handelt hij ernaar of dat hij ze aan anderen onderwijst zodat zij het in praktijk brengen?" Hij zei (Aboe Hoerayrah): "Ik, o boodschapper van Allah." Hij (Aboe Hoerayrah) zei: "Hij hield mijn hand vast en telde ze in mijn hand, vervolgens zei hij (Allah's vrede en zegen zij met hem): "Neem afstand van de verboden zaken dan zul je de grootste aanbidder zijn, wees tevreden met wat Allah voor jou bepaald heeft dan zul je de rijkste persoon zijn, en wees goed voor je buur dan zul je een gelovige zijn, en wens voor de mensen wat jij voor jezelf wenst dan zul je een moslim zijn, en lach niet veelvuldig voorwaar het veelvuldig lachen dood het hart." Moesned Ah'med.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN