Bibliotheek

De brug op de Dag des Oordeels

1589 keer gelezen

De brug op de Dag des Oordeels

Verhaald door Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: “De brug wordt gebracht, d.w.z. op de dag Des Oordeels en wordt over de uiteinden van het Hellevuur geplaatst. Wij (de metgezellen) zeiden: “O boodschapper van Allah! Wat is de brug?” Hij zei: “Het is glad met haken, tangen, een brede hark met gebogen tanden die lijken op doorns uit Nedjd van een doornstruik met de naam as-sa’daan. De gelovigen passeren over de brug zo snel als een oogwenk, anderen zo snel als bliksem, en anderen als wind, anderen als snelle paarden of kamelen. Dus sommigen zullen gered worden en veilig zijn, sommigen zullen veilig zijn met enige schrammen (als boetedoening voor hun zonden) en sommigen zullen diep naar beneden vallen in het Hellevuur. De laatste persoon zal er over gaan terwijl hij (over de brug) gesleept wordt (als bestraffing voor zijn zonden)…” Overgeleverd door al-Boekhaarie


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN