Bibliotheek

Sheikh ‘Abdoellaah Ibn Djiebrien

1367 keer gelezen

Sheikh ‘Abdoellaah Ibn Djiebrien

 

Zijn afkomst en geboorte

Zijn volledige naam is Sheikh ‘Abdoellaah Ibn ‘Abdoer-Rah’maan Ibn ‘Abdoellaah Al-Djiebrien. Hij is geboren in het jaar 1349 H. in de stad Moeh’ayriqah, één van de streken van de provincie Al-Qoeway’ieyyah, welke ten noorden van Riyaadh ligt. 

Zijn wetenschappelijke ontwikkeling

Hij is begonnen met het uit het hoofd leren van de Qor-aan in het jaar 1361 H. Nadat hij de Qor-aan van buiten had geleerd begon hij met het bestuderen van de grondbeginselen van de Arabische grammatica (nah’w) en erfeniswetenschap.

Hij werd in verschillende wetenschappen door zijn vader onderwezen zoals in h’adieth en ‘Aqiedah; hij kreeg van hem bijvoorbeeld “de veertig Nawawie ah’adieth”, “‘Oemdat Al-Ah’kaam”, “Oesool Al-Imaan” en “Fadhloe l-Islaam” onderwezen.

Zij vader had een grote bibliotheek, waarin verschillende boeken lagen van verschillende wetenschappen. Sheikh ‘Abdoellaah zat daar volledige dagen in “Sah’ieh’ Al-Boekhaarie”, “Sierat Ibnoe Hichaam”, “Soenen Aboe Daawoed” en andere grote boeken te lezen, zoals Tefsier Ibn Djarier en andere boeken.

De Sheikh had zich ingeschreven aan de academie van Imaam Ad-Da’wah Al-‘ielmie te Riyaadh. Nadat hij afstudeerde, sluitte hij zich aan bij de Islamitische Universiteit van Al-Imaam Moh’ammed Ibn Sa’oed aan de afdeling Shari’ah. Hij studeerde daar af in het jaar 1381 H. De Sheikh (moge Allah hem beschermen) was één van de eersten die zich had ingeschreven voor de Hogere Studies Rechten. Hij ronde zijn master af in het jaar 1390 H. Zijn scriptie had als onderwerp “de Aah’aad overleveringen in de profetische vertellingen”, welke meerdere malen is afgedrukt en waar veel mensen voordeel van hebben gehad, dit allemaal onder toezicht van zijne eminentie Sheikh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie (moge Allah hem genadig zijn). Sheikh Ibn Djiebrien vervolgde zijn studie en behaalde zijn doctorandus in het controleren van het boek: “Sharh’ Az-Zamarkashiey ‘ala mokhtasari Al-Khierqie” dat in 7 delen uitgebracht is.

De sheikh werd onderwezen door vele grote geleerden in moskeeën en tijdens zijn studie Hoge Rechten:

1. Zijne eminentie Sheikh Moh’ammed Ibn Ibraahiem Aal s-Sheikh (moge Allah hem genadig zijn).

2. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoe l-Lateef Ibn Ibraahiem Aal s-Sheikh (moge Allah hem genadig zijn).

3. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoe l-‘Aziez As-Shashrie (Aboe H’abieb) (moge Allah hem genadig zijn).

4. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoe l-‘Aziez Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn).

5. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoellaah Ibn H’amied (moge Allah hem genadig zijn).

6. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoe l-‘Aziez Ibn Raashied (moge Allah hem genadig zijn).

7. Zijne eminentie Sheikh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie (moge Allah hem genadig zijn).

Daarnaast was hij leraar aan de Academie van Shari’ah. In het jaar 1402 H. werd hij door de directie van het permanente comité van wetenschappelijke onderzoeken, fatawa, da’wa en leiding, als lid aangesteld, totdat hij met pensioen ging. Hij heeft zijn tijd en leven in dienst gesteld van de Islaam en moslims en het verspreiden van kennis. 

De sheikh (moge Allah hem beschermen) behoort tot de weinigen die de wetenschappelijke moetoen van buiten kennen, ook al heeft hij een behoorlijke leeftijd bereikt. Hij is op zichzelf een teken van geduld bij het geven van lessen en lezingen. De sheikh geeft ongeveer 13 lessen per week, die in vele boeken zijn opgenomen. 

Zijn publicaties

1. Een boekje over de schade van roken en het verboden stellen daarvan.

2. “Uitleg van Mienhaadj As-Saaliekien van As-Sa’diey in de Fiqh.

3. “Uitleg van de ‘Aqiedah Al-Waasiteyyah

4. Uitleg van Lam’at Al-i’tieqaad van Ibn Qoedaamah

5. Uitleg van Kietaab At-Tawh’ied van Al-Imaam Moh’ammed Ibn ‘Abdoe l-Wahhaab.

En andere tientallen boeken die gedrukt zijn en nog gedrukt zullen worden, inshaa-e Allah.

“Wij Moslims” jaargang 4, nr. 2 

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN