Bibliotheek

. Wat dient er gedurende deze belangrijke maand gedaan te worden

- Jezelf  en je omgeving voorbereiden op aanbidding, het zich haasten om berouw te tonen en terug te keren naar Allah, zich bij aanvang van de maand verheugen, correct vasten, de juiste stemming hebben en Allah vrezen tijdens het bidden van Tarawieh, zich niet vermoeid voelen gedurende de middelste tien dagen van de maand, het zoeken van laylat al-Qadr, de Qor-aan van tijd na tijd in zijn geheel lezen, zich inspannen om te huilen en proberen te begrijpen wat men leest. De ‘oemrah is gedurende de Ramadan gelijk aan h’adjj, liefdadigheid die in deze deugdzame tijd gegeven wordt, wordt vermenigvuldigd, en i’tikaaf (terugtrekking in de moskee voor aanbidding) wordt bevestigd (als onderdeel van de Soennah).

- Er is niets mis met het feliciteren van elkaar aan het begin van de maand. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was gewoon om zijn metgezellen het goede nieuws van de aanvang van de Ramadan te vertellen, en hij verzocht hen er zoveel mogelijk voordeel uit te halen. Aboe Hoerairah (Moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei, ‘De Ramadan, een gezegende maand, is naar jullie toe gekomen. Allah heeft het jullie verplicht gesteld om (deze maand) te vasten. Gedurende deze zullen de poorten van het paradijs geopend zijn en de poorten van de hel gesloten, en de duivels zullen geketend zijn. Hierin bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden, en eenieder die van zijn goedheid beroofd wordt, is waarlijk beroofd.” Overgeleverd door an-Nisaa’ie, 4/129; Sa’hih’ at-Targhieb, 1/490.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN