Bibliotheek

. De bejaarden

De hoogbejaarden die hun kracht verloren zijn en met de dag zwakker worden gezien de dood nadert, hoeven niet te vasten, en het is hun toegestaan niet te vasten zolang het vasten te moeilijk voor hen is. Ibn ‘Abbaas (moge Allah genade met hem hebben) was gewoon te zeggen, betreffende de aayah (interpretatie van de betekenis): “En zij die er niet toe in staat zijn  hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen." Soerat Al-Baqarah (2) aayah 184.

“Dit is niet afgeschaft. Het verwijst naar de oude man en de oude vrouw die niet in staat zijn om te vasten, dus dienen zij voor elke dag een arme te voeden.” Al-Boekhaarie, Kitaab at-Tafsier, Baab Ayaaman Ma’doedaat.

Degenen die seniel en verward zijn geworden hoeven niet te vasten of iets anders te doen, en hun familie hoeft eveneens niets namens hen te doen, omdat zulke mensen niet meer als verantwoordelijken worden gerekend. Als zij de ene keer bij gezond verstand zijn en de andere keer verward, dan dienen zij te vasten wanneer ze in orde zijn en ze hoeven niet te vasten wanneer ze verward zijn. Zie Madjaalis Shahr Ramadan door Ibn ‘oethaimien, p. 28.

Wat degenen betreft die een vijand aan het bevechten zijn of door een vijand worden belegerd, als het vasten hen te zwak maakt om te vechten, dan mogen ze hun vasten verbreken, zelfs wanneer ze niet reizen. Als zij hun vasten voor het strijden moeten verbreken dan mag dat. De profeet  (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei eens tegen zijn metgezellen vòòr het vechten: “ Jullie zullen in de morgen jullie vijanden ontmoeten en niet vasten zal je sterker maken, vast daarom dus niet.” Overgeleverd door Moeslim, 1120, ‘Abd al-Baaqi.

Dit is tevens de geprefereerde opinie van Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah. De geleerden van Damascus hebben eveneens fatwas uitgevaardigd die hierop neerkwamen toen hun stad werd aangevallen door de Tartaren.

Als de reden van een persoon om niet te vasten duidelijk is, zoals bijvoorbeeld ziekte, dan is er niets mis mee wanneer hij openlijk eet of drinkt, maar als de reden echter verborgen is, zoals menstruatie, dan is het beter om in het geheim te eten en te drinken, om beschuldigingen of iets dergelijks te voorkomen.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN