Bibliotheek

. De verdiensten voor het vasten

De verdiensten voor het vasten zijn waarlijk groot, en één van de dingen die in de authentieke ah’adith is overgeleverd is dat Allah het vasten voor Hemzelf heeft uitgekozen, en Hij zal hiervoor belonen en de beloning zonder maat verveelvoudigen, zoals Hij (in de hadith qoedsie) zegt: “Behalve voor het vasten, hetgeen alleen voor Mij is, en ik zal hem hiervoor belonen.” Al-Boekhaarie, al-Fat-h’’, nr. 1904; Sah’ih’ At-Targhieb, 1/407.

Vasten heeft geen gelijke. An-Nasaa-ie, 4/165, Sah’ih’ At-Targhieb, 1/413, en de doe’aa-e van de vastende persoon zal niet geweigerd worden. Overgeleverd door al-Baihaqie, 3/345; Silsilat al-Sah’ih’ah, 1797. De vastende heeft twee momenten van vreugde: de ene wanneer hij zijn vasten verbreekt en de andere wanneer hij Zijn Heer ontmoet en zich over zijn vasten verheugt Overgeleverd door Moeslim, 2/807.. Het vasten zal voor een persoon bemiddelen op de Dag des Oordeels, en het zal zeggen, “O Heer, ik hield hem af van zijn voedsel en fysieke verlangens gedurende de dag, laat mij daarom voor hem bemiddelen.” Overgeleverd door Ahmad, 2/174. Al-haidhami classificeerde zijn isnaad als hasan in al-Madjma’, 3/181. Zie ook Sah’ih’ At-Targhieb, 1/411.

De geur die uit de mond van de vastende persoon komt is bij Allah geliefder dan de geur van muskus. Moeslim, 2/807.. Vasten is een bescherming en een sterke vesting die een persoon  van het vuur vrijwaart. Overgeleverd door Ahmad, 2/402; Sah’ih’ At-Targhieb, 1/411; Sah’ih’ Al-djaami’, 3880.

Eenieder die één dag voor Allah vast, Allah zal zijn gezicht zeventig jaren afstand van het vuur verwijderen. Overgeleverd door Moeslim, 2/808.

Eenieder die een dag vast om de tevredenheid van Allah te verkrijgen, als die dag zijn laatste dag is zal hij het paradijs betreden. Overgeleverd door Ahmad, 5/391; Sah’ih’ At-Targhieb, 1/412.  

In het paradijs bevindt zich een poort genaamd ar-Rayyaan, waardoor degenen die vasten naar binnen zullen gaan, en niemand anders zal hier doorheen gaan behalve zij; wanneer zij erdoorheen zijn zal het gesloten worden, en niemand anders zal er daarna doorheen gaan.” Al-Boekhaarie, Fat-h’, nr. 1797.

Ramadan is een pilaar van de islam; de Qor-aan is in deze maand geopenbaard, en hierin bevindt zich een maand dat beter is dan duizend maanden. “Wanneer de Ramadan begint zullen de poorten van het paradijs geopend worden en de poorten van de hel gesloten worden, en de duivelen worden in kettingen vastgezet.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie, al-Fat-h’’, nr. 3277.

Het vasten van de Ramadan staat gelijk aan het vasten van tien maanden. Zie Moesnad Ahmad, 5/280; Sah’ih’ At-Targhieb, 1/421. “Eenieder die de Ramadan uit geloof en met de hoop op beloning vast, van hem zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie, Fat-h’, nr. 37.  

Bij het aanbreken van elke vasten zal Allah mensen uitkiezen die gered zullen worden van het hellevuur. Overgeleverd door Ahmad, 5/256; Sah’ih’ At-Targhieb, 1/419.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN