Bibliotheek

. Regels bij het vasten

De Oemmah is het met elkaar over eens dat het vasten van de maand Ramadan verplicht is, het bewijs hiervoor is in de Qor-aan en de Soennah te vinden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie hopelijk zullen (Allah) vrezen.” Soerat al-Baqarah 2:183.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De islaam is op vijf (pilaren) gebouwd...” waaronder hij het vasten in de maand Ramadan noemde. Overgeleverd door Al-Boekhaarie, al-Fat-h’’, 1/49.

Eenieder die tijdens de Ramadan het vasten verbreekt zonder een legitiem excuus heeft een ernstig grote zonde begaan. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd, terwijl hij een droom die hij gezien had beschreef: “... totdat ik me op de berg bevond waar ik luide stemmen hoorde. Ik vroeg, “Wat zijn deze stemmen?” Zij zeiden, “Dit is het gejank van de mensen van het hellevuur.” Vervolgens werd ik naar (een andere plaats gebracht), en ik zag dat mensen aan hun kniepezen hingen, met  gescheurde mondhoeken dat van het bloed droop. Ik zei, “Wie zijn dezen?” Zij zeiden, “De mensen die hun vasten vòòr het juiste moment verbroken hebben, (m.a.w voor de tijd van iftaar).” Sah’ih’ At-Targhieb, 1/420.

Al-Haafidh ad-Dhababi (moge Allah genade met hem hebben) zei, “Onder de gelovigen is het een vaststaand feit dat eenieder die niet vast in de Ramadan zonder een geldig excuus, erger is dan iemand die overspel heeft gepleegd of een dronkaard; ze twijfelen zelfs of hij dan nog wel moslim is, en ze beschouwen hem als een ketter en losbandige.” Sheikh al-Islaam (Ibn Tamiyyah) (moge Allah genade met hem hebben) zei: “Als een persoon niet in de Ramadan vast, wetende dat het haraam is maar het halaal voor hemzelf maakt, vermoord hem dan; en als hij dit doet omdat hij immoreel is (maar gelooft dat het haraam is), straf hem dan vanwege het niet vasten.” Madjmoe’ Al-Fataawa, 25/265.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN