Bibliotheek

. Baden (ghoesl) voor het slapen gaan geniet de voorkeur

Baden echter heeft de voorkeur boven alle hierboven genoemde mogelijkheden, zoals duidelijk wordt in de hadith van Abdullah ibn Abi Qais die zei: “Ik vroeg Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) : ‘Wat deed de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) als hij in een staat van djanaabah was?’ Baadde hij voor het slapen gaan of sliep hij voor het baden?. Zij antwoordde: ‘Hij deed al deze dingen, soms baadde hij en sliep daarna. En soms deed hij woedoe en sliep daarna’. Ik zei: Dank ik Allah die de dingen mogelijk maakt.’’  (Moeslim, Ahmed en aboe Awaana).  


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN