Bibliotheek

. Woedoe doen na seksuele omgang en voor het slapen

het  is het beste voor de echtgenoot en zijn vrouw niet na seksuele omgang te hebben gehad te slapen, totdat ze woedoe hebben gedaan. Er zijn verscheidene hadith hierover, waaronder:

Ten eerst: Op het gezag van Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “Wanneer de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ook maar wilde slapen of eten terwijl hij in een staat van djanaabah (na seksuele omgang en voor de grote wassing, ghosl) was, waste hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn geslachtsdelen en deed woedoe zoals voor het gebed.”   (Boekharie & moeslim) 

Ten tweede: Op het gezag van ibn Omar (moge Allah tevreden met haar zijn) dat Omar (ar) die zei: “O boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah?” De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) antwoordde: “Ja, nadat hij woedoe neemt” (Boekharie & moeslim) 

In een andere versie: “Ja je kunt woedoe doen en was je lichaamsdeel en ga dan slapen.” (moeslim & Al Baihaaqie) 

En in nog een andere versie: “Hij kan woedoe doen, dan kan hij gaan slapen totdat hij ghoesl neemt als hij wil.” 

En in nog een andere versie: “Ja en doe woedoe als je wenst.” ( Deze laatste versie bewijst dat deze woedoe niet verplicht is.)   [ibn khoezaima & ibn Hibbaan: Sahih] 

Ten derde: Op het gezag van Ammaar ibn Yasir (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de profeet zei: “Er zijn drie die de engelen niet zullen naderen: Het lijk van een ongelovige; een man die parfum van vrouwen* draagt; en iemand die gemeenschap heeft  gehad totdat hij woedoe doet.”  (Aboe Dawoed, Ahmed en anderen: Hasan)   

In deze hadieth wordt een speciaal soort parfum bedoeld    voor vrouwen gemaakt van o.a. safraan. Deze woedoe is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen 

Dit (dat het niet verplicht is) wordt gebaseerd op de hadith overgeleverd door Omar (moge Allah tevreden met haar zijn) waarin hij de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vraagt: kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah? Waarop de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) antwoordde: 

“Ja en doe woedoe als je dat wenst” (ibn hibbaan: Sahih)  dit wordt ook ondersteund door andere ahadieth waaronder een hadieth overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: 

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) sliep in een staat van djaaabah zonder water te hebben aangeraakt, tot dat hij later opstond en een bad nam. (ibn abi shaiba, at-Tirmidhie, Aboe Dawoed en anderen: Sahih) In een andere versie overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei zij: “Hij bracht de nacht door in staat van djaanabah totdat Bilal in de ochtend kwam om de adhaan te doen. Vervolgens stond hij op, baadde terwijl ik naar het water keek dat van zijn hoofd afdroop en vertrok. Daarna, hoorde ik zijn stem in het fadjr gebed en hij bleef vasten.”

Moetrrif zei: “ Ik zei tegen Amar: In ramadaan? “ Hij zei : “Ja , in ramadaan en in een andere ( dan ramadaan) (Ibn Abi Shaiba, Ahmed en anderen: Sahih).  


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN