Bibliotheek

. Het gezamenlijk baden van de man en de vrouw

Het is toegestaan voor de man en zijn vrouw samen te baden op dezelfde plaats, zelfs hoewel hij haar geslachtsdelen ziet en zij de zijne. Dit wordt bevestigd door een aantal hadith waaronder: 

Ten eerst: op het gezag van Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “Ik baadde samen met de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) van één enkel vat water dat tussen ons stond, zodat onze handen er samen in botsten. Hij (Allah’s vrede en genade zij met hem) had de gewoonte me op te jagen zodat ik zei: ‘Laat wat voor mij!’ Zij voegde eraan toe: ‘Wij bevonden ons in een staat van djanaabah (dit betekent na seksuele omgang te hebben gehad).” (Boekharie & Moeslim) 

Ten tweede: Op het gezag van Mau’awiya Ibn Haida die zei: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah, wat van onze naaktheid is toegestaan en voor wat moeten we oppassen?’ De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) antwoordde: ‘Bewaak je naaktheid behalve  voor je vrouw of degenen die je rechterhand bezitten.’ (dus is het toegestaan voor beide echtgenoten naar elkaar te kijken en elkaars lichamen aan te raken, ook de geslachtsdelen) Hij zei: ‘O boodschapper van Allah, hoe zit het als mensen met elkaar zijn?’ 

De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) antwoordde: ‘Als je er zeker van kunt zijn dat niemand ooit je naaktheid ziet, doe het dan.’ Hij zei: ‘O boodschapper van Allah, hoe zit het met iemand die alleen is?’ De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) zei: ‘Allah verdient meer jouw schaamte dan de mensen.” (Ahmed, Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen; Sahih) 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN