Bibliotheek

. Het verbod van sodomie

Het is verboden voor een moslimman om van achter (in de   anus) bij zijn vrouw naar binnen te gaan. Dit is de uitleg van  de aya ‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.’ (Aangezien een ‘akker’ alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien). Er zijn ook andere ahadieth over dit onderwerp, waaronder de volgende: Op het gezag van Oem Salama (ra) die zei: “Toen de Moehadjirien naar de Ansaar in Al-Madinah kwamen huwden sommige van hen vrouwen van de Ansaar. De vrouwen van de Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde één van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit tot zij erover aan de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) kon vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem Salama het aan hem (Allahs vrede en genade zij met hem). Daarna werd de aya geopenbaard die zegt: ‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker waneer of hoe jullie wensen.’  (Al-Baqarah: 223)   

De profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) zei: ‘nee!’ (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in één opening! (Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel).’ (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih) 

[sheich al-Albaanie vermeldt in zijn boek hierover nog vijf andere hadith]     

Het doen van Al-woedoe’ tussen twee handelingen met je vrouw Als een moslimman seksuele  omgang met zijn vrouw op een legale manier heeft gehad en het verlangen heeft  nog een keer tot haar terug te keren, kan hij eerst Al-woedoe’ doen, gebaseerd op de verklaring van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem): “Als één van jullie tot zijn vrouw komt en dan wenst een andere keer tot haar terug te keren, laat hem dan tussen de twee keren Al-woedoe’ doen (in een andere versie, dezelfde Al-woedoe’ die hij doen voor het gebed, want waarlijk, het zal zijn terug keer versterken.)   (Moeslim, Ibn Abi Shaibah en anderen).    


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN