Bibliotheek

. Wat er gezegd moet worden op het tijdstip van gemeenschap hebben

Als een moslimman op het punt staat zijn vrouw te benaderen moet hij altijd eerst zeggen: Bismillah, allahoemma djannibnaa ahs-shaitaan, wa djannibie ash-shaitaana maa razaqtanaa. (In de naam van Allah, O Allah laat ons wegblijven van de duivel en houd de duivel weg van datgene dat U ons kunt schenken [nageslacht] ).  Hierover zei de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem): “Daarna, als Allah bepaalt dat zij een kind zullen hebben, zal de duivel nooit in staat kunnen zijn dat te schaden.”   (Boekharie)  


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN