Bibliotheek

. Het bidden van man en vrouw samen

Het is aan te bevelen voor de man en de vrouw om samen twee raka’at in hun huwelijksnacht te bidden. Dit is overgeleverd van de vroegere generaties van moslims, zoals in de volgende twee overleveringen:   

Ten eerst: Op het gezag van Aboe Sa’ied Mawla Aloe Asyad die zei: “Ik trouwde terwijl ik een slaaf was. Ik nodigde een aantal van de metgezellen van de  profeet (Allahs vrede en genade zij met hem) uit, onder hen waren Ibn Mas’oed, Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen het gebed werd opgeroepen,  stapte Aboe Dharr naar voren terwijl de anderen tegen hem zeiden: ‘nee!’ Hij zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden ‘Ja.’ Vervolgens stapte ik naar voren en leidde het gebed hoewel ik een slaaf ( in bezit ) was. Zij onderwezen mij en zeiden” ‘Wanneer jouw vrouw tot jou komt, bid twee raka’at. Vraag daarna Allah voor het goede van datgene dat naar jou is gekomen en zoek toevlucht tot Hem van z’n slechtheid. Dan is het aan jou en jouw vrouw.” (Ibn Abie Shaibah & Abdur-Razzaaq) 

Ten tweede: Op het gezag van Shaqieq die zei: “Een man genaamd Aboe Hariez kwam en zei:  Ik ben getrouwd met een jong meisje en ik ben bang dat zij mij zal verachten.’ Abdullah ibn Mas’oed zei tegen hem: ‘Waarlijk, nabijheid is van Allah, en haat is van shaytaan, die datgene verachtelijk wenst te maken wat Allah heeft toegestaan. Dus, als jouw vrouw naar jou komt, zeg haar twee raka’at achter jou te bidden.

” In een andere versie van het zelfde verhaal: “Abdullah ging door en zei: ‘O Allah geef Uw zegeningen aan mij in mijn vrouw en in haar in mij. ‘O Allah verenig ons zolang als U ons verenigt in goedheid, en laat ons uit elkaar gaan als U datgene naar ons stuurt dat beter is.”   ibn Abie Shaibah & At-tabaraanie & Abdur-razaaq, Sahih)


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN