Bibliotheek

. Het plaatsen van je hand op je vrouw hoofd en voor haar doe’a doen

De echtgenoot moet, op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of daarvoor, zijn hand op haar voorhoofd plaatsen, de naam van Allah meest hoog noemen en voor Allah zegeningen bidden. Zoals in de verklaring van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem): "Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt moet hij haar voorhoofd vasthouden, Allah meest hoog noemen en voor zijn zegening bidden en zeggen: ‘O Allah, ik vraag U voor het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft en ik zoek toevlucht in U van het slechte in haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft ( Allahoemma innie as’aloeka min khyairiha wa khayrie maa djabaltaha  aleihie wa a’oedhoebika min sharriha wa sharie maa djabaltaha aleihie). (Aboe  dawoed en anderen. Al-boechaarie in ‘Af’aaloel-ibaad, aboe dawoed, ibn Maadjah, al-haakim, al-baihaqie en aboe Ya’laa met hasan isnaad…)   


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN