Bibliotheek

. Introductie van de sheikh Al Albaanie

 

Alle lof is voor Allah, die in de duidelijke ayaat van zijn boek zei: “En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken”  (Soerat Ar roem:21) 

moge de gebeden en vrede van Allah op zijn profeet Mohammed (Allah’s vrede en genade zij met hem) zijn die in een authentieke  hadith zei: “Huw degenen die liefhebben en vruchtbaar zijn, want ik zal op de dag van qiyaamah oordeels) met de andere profeten wedijveren over het aantal van mijn volgelingen” (Overgeleverd door Ahmad en Attabaraanie met hasan isnaad. Sahih verklaard van anas door ibn hibbaan) 

Er is in de islam bepaalde etiketten die voor een ieder  die trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaal  onwetend geworden over deze islamitische etiketten. Vandaar dat ik besloot deze nuttige verhandeling te  schijven die deze kwestie duidelijk uitlegt, bij de gelegenheid van het huwelijk van iemand die mij dierbaar is. Ik hoop dat het een steun voor hem zal zijn en voor andere gelovige broeders die uitdragen wat het zegel der boodschappers (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft bepaalt op het gezag van de rabb van de werelden.   

Ik heb dat gevolgd door bepaalde kwesties uit te leggen die belangrijk zijn voor een ieder die gaat trouwen waar in het bijzonder vele  vrouwen mee zijn getest. 

Ik vraag Allah enige voordeel van deze verhandeling te brengen en dit werk, alleen voor zijn glorierijke te accepteren. Voorzeker hij is Rechtschapen, genadevol. 

Het is bekend dat er vele etiketten zijn op het gebied van het huwelijk. Alles waar ik mij over bekommer in dit snel bijeen gebrachte werk is datgene dat authentiek  van de Soenna van de profeet Mohammed (Allah’s vrede en genade zij met hem) is afgeleid. Datgene dat onberispelijk van het standpunt  van zijn keten of overleveringen  is en waar over geen twijfel bestaat in termen van zo een opbouw  en betekenissen. Een ieder die deze informatie leest en volgt , zal op een duidelijk gevestigde basis in zijn geloof zijn en zal volledig vertrouwen in de bron en in de geldigheid  van zijn handelingen  hebben. Ik hoop voor diegenen dat Allah het uiteindelijke zegel van geluk op zijn leven plaatsen, in beloning voor het beginnen van zijn huwelijks leven met het volgen met de Soenna en diegenen onder zijn dienaren te maken wiens verklaring Hij in de koran heeft beschreven: “En degenen die zeggen: ‘onze rabb! Schenk aan ons van onze vrouwen en onze nageslacht die de trots voor onze ogen zullen zijn en maak ons leiders voor de moettaqien (de mensen die vroom en rechtschapen zijn)” (Soerat Al-Foerqaan: 74). 

De uiteindelijke rangschikking van zaken is voor degenen die rechtschapen is zoals de Rabb van de werelden zei: “Voorzeker, de moetaqoen zullen temidden van schaduwen en bronnen zijn. En fruit zoals zij wensen. Eet en drink geriefelijk voor datgene dat jullie deden. Voorzeker, aldus belonen  Wij de mohsinoen (degenen die goed doen)” (shoerah al-moersalaat 41-44)  

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN